Skip to main content

IT and Digital Communication

​I disse år gennemgår alle virksomheder og organisationer en transformation, hvor processer og arbejdsgange ændres og reformuleres efter digitale principper.
IT-branchen er frontløbere i denne transformation og vi hos Nordic Search Group rådgiver vore klienter om hvilke profiler, der er behov for i den pågældende virksomhed samt identificerer kandidater, der kan bidrage til de transformative ændringer, som er afgørende for virksomhedens succes.
De IT-profiler, der er særligt efterspurgte i dag er dem, der har kompetencer inden for følgende 3 områder. Cloud området, herunder SaaS (Software-as-a-Service), PaaS (Platform-as-a-Service) og IaaS (Infrastructure-as-a-Service).
​Et andet område, der er i kraftig vækst er Data området, herunder BI (Business Intelligence) og Analytics, AI (Artificial Intelligence) og ikke mindst IoT (Internet-of-Things). IoT bliver løbede en naturlig del af virksomhederne de næste par år. Udfordringen bliver at integrere styringen af alle enhederne i den overordnede it-infrastruktur på en måde, der ikke overbebyrder organisationen. Det er her, at AI og robotteknologien kommer til sin ret, da det muliggør intelligent automatisering og administration af IoT-enhederne – billigt og effektivt.
I takt med den øgede digitalisering er Security, herunder Cybersecurity, Network Security og Data Security og et område, hvor der er stort behov for nye kompetencer.
​Vi har hjulpet klienter med at finde kandidater til stillinger som BE, FE og Full-Stack udviklere, BI Consultant og BI Architect, Solutions Architect, Cloud infrastructure specialist og de mere kommercielle roller som Business Development Manager, CRM Consultant, Solution Sales Manager, Project Manager og mange flere. På C-level niveau har vi inden for denne branche bl.a. besat stillinger som CEO, CIO, CSO og CPO.

Mobile- & Communication

I de seneste par år har Mobile- & Communications området oplevet et paradigmeskift i værdistrømme: væk fra tale og mod data. Telebranchen i Danmark er i dag således stort set smeltet sammen med bredbåndsbranchen. De traditionelle teleselskaber har data i deres talepakker og bevæger sig via produkter eller opkøb ind på bredbåndsmarkedet og omvendt bevæger bredbåndsvirksomheder sig ind på telemarkedet.

​Digital Communication

​I takt med den stigende digitalisering oplever virksomheder i dag et øget behov for at styrke deres digitale marketing. Behovet for at finde de rette kandidater med kompetencer inden for digital marketing er derfor stærkt stigende. Vi oplever derfor en stigning i henvendelser fra virksomheder, der ønsker vores hjælp til at finde en specifik digital profil, da puljen af kvalificerede digitale profiler stadig er begrænsede på det danske marked.
Hos Nordic Search Group har vi med vores erhvervserfaring og forståelse for dette skiftende marked hjulpet klienter med at finde og vurdere talenter, der kan imødegå de nuværende udfordringer inden for tele- og kommunikationsbranchen. Vi har således besat stillinger som Project Manager, Digital Marketing Manager, Digital Key Account Manager, Chief Digital Officer (CDO), Chief Marketing Officer (CMO), Content Manager, Digital Project Manager og e-Commerce Manager, Senior Consultant, Software udviklere og lederstillinger som Sales Managers, CIO, VP og CFO.