Skip to main content

Construction, Energy and Infrastructure

​Bygninger skabes af og til mennesker, uanset om det er boliger, erhverv, hospitaler, shopping centre, broer eller andre anlægsopgaver. Nysgerrighed og lysten til at udfordre vanetænkning er en vigtig drivkraft, når vi skal finde kandidater til Arkitekt-, Entreprenør og Ingeniørvirksomheder.

Energisektoren står over for historiens største vækst i kraft af et stadigt stigende energiforbrug, men samtidig skal virksomhederne inden for denne sektor forholde sig til de globale klimaforandringer og skabe nye løsninger blandt andet gennem grøn/vedvarende energi.

Øgede klimaændringer og en stadig stigende urbanisering gør behovet for nytænkning på transportområdet endnu mere aktuelt. Vore kunder har ekspertisen til de totalløsninger, der sikrer den mest optimale brug af den danske infrastruktur og lufthavnstrafik
Der er stor efterspørgsel efter kandidater med tekniske kompetencer også kombineret med ledelse. Vores løbende dialog med vores netværk og indsigt i branchen betyder, at Nordic Search Group finder kandidater på alle niveauer – på tværs af tekniske og kommercielle områder. Vi har en løbende og tæt dialog med vores klienter og hjælper dem med at finde nøglepersoner i forhold deres forretningsstrategi og projekter.

Således har vi bl.a. fundet profiler til stillinger som: CEO, CTO, CFO, VP, Directors, Afdelingsledere, Driftschefer, Team ledere, Projektledere-og Chefer, Tekniske projektledere, Proceskonsulent, Senior Energy Engineers, Projekteringschefer, Business Development Managers, Key Account Managers, Procurement Directors, Site Managers og eksperter inden for Contract Managers, Group Legal, Arkitekter og Udbudschefer.