Skip to main content

Driftschef til pleje- og omsorgsvirksomhed

Attendo, der er børsnoteret i Stockholm, er Sveriges ældste pleje- og omsorgsvirksomhed, grundlagt i midten af firserne. Virksomheden beskæftiger cirka 24.000 mennesker i Sverige, Danmark, Finland og Norge, heraf cirka 400 i Danmark.

Udover de traditionelle plejehjem, som Attendo driver i en række kommuner, har man udviklet et nyt koncept for opførelse og drift af friplejehjem. Hvert friplejehjem tilpasses det aktuelle behov for boliger og sammensætning af borgere i den enkelte kommune, der ønsker at indgå et samarbejde med Attendo. Under processen med tilpasning af konceptet til lokale forhold og behov samarbejder virksomheden med relevante lokale interessenter.

Attendo oplever vækst i Danmark, især på området friplejehjem hvor der er flere projekter i pipeline. For at styrke den tværgående organisation har man derfor oprettet en ny stilling som driftschef. Driftschefen får reference til Direktøren og vil i visse tilfælde være stedfortræder for samme. Den tværgående danske stab, består desuden af en kvalitetsudvikler. Den daglige ledelse af de enkelte enheder står de lokale ledelser for.

Hovedopgaven for stillingen er sikring af effektiv drift, og løbende optimering af denne. Der er tale om en ”hands on” stilling hvor kræfterne sættes ind der hvor behovet er. Driftschefen arbejder med udgangspunkt i Attendos kontor i København men vil bruge den største del af tiden på de lokale afdelinger, sammen med de lokale ledere og medarbejdere.

Overordnet set skal Driftschefen have fokus på optimering og systematisering af driftsprocesserne. Målet er at der findes et samlet velbeskrevet driftskoncept der kan implementeres på kommende friplejehjem.

Nøgleopgaver 

 • Udarbejde og implementere effektive driftskoncepter
 • Støtte cheferne på de enkelte enheder, også helt praktisk om nødvendigt.
 • Løbende opfølgning på effektiv drift samt sikre løbende forbedringer
 • Styring af implementeringsprojekter
 • Sparringspartner for den lokale ledelse på enhederne
 • Ugentlig målstyring på økonomi og kvalitet
 • Gennemgå månedsregnskab og konsolidere dette, i samarbejde med controller.
 • Contract management, sikre at Attendo leverer jf. kontrakterne og at Attendo afregnes korrekt.
 • Sikre effektive lokale indkøbsaftaler
 • Facility management i samarbejde med leverandør
 • Håndtering af løbende myndighedshenvendelser (centrale myndigheder)
 • Sikre effektiv bemandingsstyring og løbende rekrutteringskampagner
 • Håndtering af personalesager med problempotentiale
 • Håndtering af overenskomst spørgsmål
 • Deltage i forhandlinger og dialog med forskellige stakeholders som kunder, pårørende, leverandører, kommunale interessenter, øvrige myndigheder etc.

Kvalifikationer 

Erfaring med drift af personaletunge organisationer er en forudsætning for stillingen. Det er desuden en fordel, men ikke et krav at have en sundhedsfaglig baggrund, eksempelvis som sygeplejerske eller social og sundhedsassistent. Det er afgørende at Driftschefen har en kommerciel tilgang og en strategisk forretningsforståelse. Driftschefen skal desuden have erfaring med og forståelse for:

 • Optimering, udvikling og implementering af driftsprocesser der involverer teknik, systemer, materialeforbrug og ikke mindst medarbejdertimer.
 • Dynamikken i overenskomstregulerede personalegrupper.
 • Forandringsprocesser med udgangspunkt i målstyring, pædagogik og motivation.
 • God kundeservice, kundernes oplevelse af service og kvalitet er afgørende for succes.
 • God økonomiforståelse og overblik
 • Købmandskab både når driftsindtjeningen skal optimeres og når der indgås aftaler med leverandører og samarbejdspartnere mv
 • At udarbejde og konsolidere regnskaber i samarbejde med controllere/ økonomiafdelingen
 • Effektiv administration 

Personlige kvalifikationer og færdigheder

 • Analytisk tilgang der med fokus på fakta og talbaseret driftsanalyse
 • Struktureret, vedholdende og målrettet
 • Bevarer overblikket i en travl hverdag.
 • En pragmatisk og løsningsorienteret tilgang
 • Evnen til at tænke ud af boksen og finde den direkte vej.
 • Evnen til at vise vejen samt at inspirere og motivere andre til at handle.
 • Sparring og coaching er nogle af de vigtige nøgleord.
 • God skriftlig og mundtlig formidlingsevne på dansk og Engelsk.
 • Rutineret bruger af excel 

Attendo tilbyder

Muligheden for at komme med og få stor indflydelse på en spændende udvikling i en vækstorienteret virksomhed. God lønpakke og interessante karrieremuligheder.

For yderligere informationer eller spørgsmål kan du kontakte: