• da
 • en

+45 70 70 18 60

logo

 • Home
 • Nordic Search Group Leadership Programs

Nordic Search Group Leadership Programs

God ledelse er afgørende for virksomheders konkurrencedygtighed, medarbejdernes engagement og innovationskraften. Vi tror på, at god ledelse er et håndværk alle kan lære og er den væsentligste faktor for en succesfuld virksomhed. De dygtigste medarbejdere tiltrækkes af dygtige ledere, der kan udfordre, formidle og skabe rum for udvikling.

Nordic Search Group tilbyder en række Leadership Programmer, der alle tager udgangspunkt i jeres virksomhed, kultur og ledelsesmæssig erfaring.

Vi har lukkede hold for ledergrupper Excellent Leadership Program, som tages igennem et særligt designet forløb, der passer til jeres behov og udfordringer. Gennem 3-5 moduler udvikler vi en gruppe af ledere til et High Performance Team.

Nordic Search Group Leadership Program henvender sig til dig, der har nogle års erfaring som leder og nu vil udvikle og styrke dit lederskab.

Vores Basic Leadership Program er designet til den nye leder, som er nysgerrig på at udvikle sig til en kompetent leder.

Undervisningen er modulopdelt på små åbne hold (6-8 personer). Man følger de samme deltagere gennem 6 måneder.

1. Excellent Leadership Program

Individ-gruppe-team Styrkebaseret lederskab og psykologi Strategi og vision Forankring, kommunikation og eksekvering Succesparameter og plan for fremtiden
Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5
 • Udviklingsfaser
 • Management vs. leadership
 • Teamværdier
 • De 6 R’er
 • Et succesrigt lederskab
 • Profiltræning
 • Motivation
 • Udvikling af medarbejdernes talenter
 • Talent management
 • Blue Ocean
 • Vejen til målet
 • Kotters 8 trin
 • The burning platform
 • Blueprint
 • Projektledelse
 • Forandringsledelse
 • Personprofiler
 • En styrende koalition
 • Modstand mod forandringer
 • Kultur
 • Dimensioner i lederskabet
 • SMART goals
 • Skabe følgeskab
 • Empowerment
 • Blueprint
2 dage internat 2 dage internat 2 dage internat 2 dage internat 2 dage internat

Udbytte for dig og virksomheden:

 • Styrkelse af lederteamet
 • Nedbrydning af Clio-tænkning
 • Strategisk tænkning og planlægning
 • Udvikling af overordnede strategier og visioner
 • Styrkelse af en konkurrencekultur

 

2. Leadership Program

Individ-gruppe-team Sætte det rigtige hold/profiltræning Empowerment og High Performance Team
Modul 1 Modul 2 Modul 3
 • Udviklingsfaser
 • Management vs. leadership
 • Teamværdier
 • De 6 R’er
 • Et succesrigt lederskab
 • Profiltræning
 • Rekruttering
 • Kritiske jobfaktorer
 • Team-sammensætning
 • Styrker vs. faldgrupper
 • Udviklingsmuligheder
 • Magt og autoritet
 • Inspirere medarbejderne
 • Tiltro og tillid
 • Det perfekte team
 • Åbenhed og klarhed
2 dage internat 2 dage internat 1 dags kursus

Udbytte for dig og virksomheden:

 • Øget indsigt i ledelsespsykologi
 • Klarhed over lederskabet og viden om hvordan du anvender det bedst
 • Personlig gennemslagskraft og empowerment
 • Udvikling af High Performance Teams

 

3. Basic Leadership Program

Basis ledelse introduktion Kommunikation, motivation og situationsbestemt ledelse Præsentationsteknik og mødeledelse
Modul 1 Modul 2 Modul 3
 • Personadfærd
 • Motivation
 • Kommunikationsstrategi
 • Forventningsafstemning
 • Roller og rammer
 • Profiltræning
 • Hundefører vs. førerhund
 • Anerkendende ledelse
 • Konflikthåndtering
 • Kotters 8 trin
 • Fokus på målet
 • Tag ordet
 • Klart budskab
 • Styring og kontrol
 • Mindmap
 • Kropssprog og betoning
2 dage internat 1 dags kursus 1 dags kursus

Udbytte for dig og virksomheden:

 • Viden om grundlæggende ledelsesværktøjer
 • Udvikling af kommunikationsfærdigheder
 • Personlig gennemslagskraft
 • Styrkelse af evnen til at håndtere ledelsesudfordringer i dagligdagen

 

Undervisningen tager udgangspunkt i velkendte ledelses -og adfærdsteorier. Vi arbejder med cases fra jeres virksomhed og tager udgangspunkt i din person.

Undervisningen består af gennemgang af teori, øvelser, træning, feedback og præsentationer. Vi arbejder individuelt, i små grupper og med holdøvelser. I undervisningen anvender vi et testbaseret værktøj som et  personligt udviklingsværktøj.

Vores fokus er på den enkeltes udvikling, derfor har vi også små hold med 6-8 deltagere. Der udarbejdes udviklingsmål for den enkeltes deltager fra modul til modul. Du skal forvente at afsætte tid til at arbejde med en kontrakt case fra modul til modul (ca 10 timer).