Med reference til direktøren udvikler du relationerne til virksomhedens stakeholdere. Vores kunde er en selvejende institution, som er en del af bygge- og ejendomsbranchens værdikæde. Som led i en lille, sammentømret organisation holder du styr på vigtige administrative processer, samtidig med at du udvikler, fornyr og driver virksomhedens kommunikation udadtil.

Du er med på, at alle i en lille organisation må tage fat også på rutineopgaverne, og at man til gengæld får masser af ansvar og lov til at udfolde sine talenter.

 

Arbejdsopgaver:

 • Sagsbehandling: oprettelse og behandling af sager, erhvervelse og fastholdelse af overblik over relevante sager i markedet.
 • Kommunikation: Udarbejdelse og redigering af tekster på baggrund af mundtlige eller skriftlige input. Drift og udvikling af virksomhedens hjemmeside og skriftlige publikationer. Udarbejdelse, vedligeholdelse og administration af udstillinger, messestandsmateriale o.l. Ansvar for løbende forbedringer og sikring af strategisk retning i virksomhedens kommunikation med samtlige stakeholdere. Løbende kontakt til centrale stakeholdere mhp. at vurdere og sikre kvalitetsniveauet i virksomhedens kommunikation.
 • Deltagelse i virksomhedens forskellige udviklingsprojekter.
 • Administrative rutiner: postfordeling, modtagelse af telefonopkald, tovholder på udarbejdelse af bestyrelsesmateriale tre-fire gange årligt.

 

Personlige egenskaber

 • Administrativt stærk og systematisk, kan fastholde fokus på både detaljerne og de store linjer
 • Selvkørende, initiativrig, lyst til selv at bidrage til udvikling af stillingen
 • Trives i en åben og uddelegerende kultur, hvor medarbejderne løfter i fællesskab
 • En stærk formidler både mundtligt og skriftligt
 • En udpræget holdspiller og god kollega med stærke sociale kompetencer
 • En brobygger – udadvendt og god til at skabe og pleje netværk
 • Godt humør, lyst til at bidrage til styrkelsen af virksomhedens kultur

 

Vi afholder løbende samtaler og hører derfor gerne fra dig snarest.

Henvendelse til Birgitte Dyreborg på 2034 9707 eller e-mail bd@nordicsearchgroup.com

 

For at ansøge til dette job send dine informationer til bd@nordicsearchgroup.com